Dimineața, 7 iunie 1931.

Sunt câteva sisteme de pungășii, practicate de apașii bucureșteni, procedee cari se repetă încontinuu, de ani de zile. Este o mirare că publicul Capitalei nu le cunoște încă și se lasă mereu înșelat. Astfel pe ziua de eri a fost pungășit tânărul Piu Bedea, în str. Spiru Haret, lângă ministerul de instrucție, prin sistemul numit „grand”. Iar doi negustori din str. Carol și Lipscani au fost înșelați prin pro-cedeul „schimbului de monedă*’. Până ce poliția va descoperi pe făptași, credem interesant și folositor pentru public să redăm povestirea, ce ne-au făcut-o cei pungășiți: SISTEMUL „MONEDEI SCHIMBATE” — A venit în prăvălia mea — ne povestește unul dintre cei înșelați — un tânăr și a cumpărat un obiect neînsemnat pentru 20 lei. Mi-a înmânat o hârtie de cinci sute lei, la care i-am dat restul cuvenit Peste vre-o zece minute, — uitasem aproape de acest client — a venit un alt domn bine îmbrăcat. L’am servit cu ceia ce a cerut. La plecare îmi pretinde „restul’’. — Care rest? — îl întreb nedumerit— Restul la hârtia de 500 lei, ce ti-am dat!…La început am protestat cu energie. Eram sigur că nu-mi dăduse nimic.

Dar începusem să mă cam îndoesc, căci „domnul” acela, foarte îndrăzneț și impotuos, a început să facă scandal și a chemat chiar gardistul. Intre timp a început să se adune lumea la ușa prăvăliei mele. — l-am dat o hârtie de 500 lei și acum nu vrea să-mi dea restul! — vocifera el. — Hârtia a pus-o în tejghea… Căutați… E ruptă puțin la un colț și pe margne are scris cuvântul: „Europa”…Intimidat de scandalul, care lua proporții și spre a evta prelungirea acestei scene penibile, compromițătore pentru mine și prăvălia mea, i-am dat pungașului 450 lei, restul ce pretindea. După ce a plecat cu banii și cu un obiect, în valoaro de 50 lei, pe care-1 „cumpărase”, mi-am adus aminte că hârtia de 500 lei, cu semnul, caro era într’adevăr la mine, o primisem, dar nu dela dânsul, ci dela tânărul care venise mai înainte și care era complicele acestuia din urmă. Totul fusese înscenat cu destulă dibăcie, astfel că am fost mistificat eu, cât și un alt domn comerciant din str. Lipscani, care a fost înselat cu o mie de lei, tot prin același sistem”.
REP.

Recomandări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu